loadding

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐỊNH KỲ TẠI VIỆN PASTEUR

 

Công ty Hiệp Hưng thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng nước định kỳ theo quy định của nhà nước nhằm đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao nhất khi đến tay người tiêu dùng

 

         

 

 

Đây là một trong nhiều yêu cầu bắt buộc trong quy trình quản lý chất lượng khắt khe mà chúng tôi quyết tâm thực hiện để đảm bảo nước có chất lượng cao nhất, đảm bảo sản phẩm hoàn hảo nhất khi đến tay người tiêu dùng.