loadding

CHỨNG NHẬN ĐỘC QUYỀN THƯƠNG HIỆU

 

 

Thương hiệu Hoalu đã được phê duyệt và cấp bởi Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTT và Du Lịch số 2320/2016/QTG, đây là sự ghi nhận đáng trân trọng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Công ty Hiệp Hưng.